TRAKTOR KØREKORT

Vi tilbyder en let forståelig uddannelse, til en rimelig pris og høj kvalitet. Vi har traktorundervisning hver lørdag i lige uger fra kl 14.00-18.00. Først mundtlig teori og derefter ud at køre traktor. Du skal deltage mindst tre lørdage. Se PRISER for mere info

INFO TRAKTOR KØREKORT:

16 år og du kan få et traktorkørekort, som giver dig ret til kørsel med alle slags traktorer, motorredskaber, entreprenørmaskiner osv. Følgende er undtaget: kørsel med truck, kran, læsseredskaber osv. der kræver særligt certifikat eller marksprøjter med giftige og sundhedsskadelige stoffer. Medbring færdselsrelateret førstehjælpsbevis som ikke må være over et år og en lægeerklæring.

TEORI:

16 lektioner
Teorien foregår over 3 lørdage i lige uger, med start kl. 14.00. Vi underviser ved tavlen, så alle kommer med i undervisningen.

KØRSEL:

2 – 4 lektioner efter elevens behov.
I starter på p-plads, for at kunne håndtere traktor og vogn, både forlæns og baglæns, kunne skifte gear og betjene køretøjet korrekt inden kørsel på vej. Derefter lærer du at køre lovligt og forsvarligt i trafikken. Du kører selv i traktoren, mens kørelæreren kører bagved dig, med radiokontakt.

TEORIPRØVEN:

En måned før du fylder 16 år, kan du komme til teoriprøve. Den foregår mundtligt, ved at den prøvesagkyndige stiller en række spørgsmål, som du skal svare på. Du skal kunne gøre rede for traktorens indretning og udstyr samt hvordan man kontrollerer lovkravene hertil. Du skal kunne gøre rede for anvisninger og regler i trafikken og kunne løse forskellige opgaver, på baggrund af disse

KØREPRØVEN:

Du skal være fyldt 16 år, når du kommer til køreprøven. Her skal du overfor den prøvesagkyndige, kunne gøre rede for køretøjets indretning og udstyr, samt kunne kontrollere lovkravene hertil. Den prøvesagkyndige vil derefter lede dig rundt i trafikken, hvor du skal vise at du kan betjene køretøjet, udføre forskellige manøvrer og samtidig overholde færdselsreglerne.

 

traktor