TRAILER KØREKORT

Vi tilbyder trailerkørekort, som weekendhold. Se datoer under Tilmelding
Vi underviser med let og ligetil undervisning. Vores mål er at alle lærer at køre og bakke med trailer samt at kunne bestå køreprøven første gang.

 

INFO TRAILER KØREKORT:

 

Du kan starte når du har et ”bilkørekort” og er fyldt 18 år. Medbring gerne lægeerklæring den første dag, så går det hurtigere med godkendelsen. Undervisningen løber over 3 datoer. Et typisk forløb: DAG 1: 4 teorilektioner samt 1 kørelektion DAG 2: 3 kørelektioner DAG 3: 2 kørelektioner samt køreprøve.  Ansøgning, booking af prøver osv. klarer vi.

 

TEORI:

4 lektioner
Teorien foregår som mundtlig undervisning.

 

KØRSEL:

6 lektioner

1. lektion: gennemgang af køretøjet, til og frakobling samt lettere bakkemanøvrer på parkeringsplads. 2.-6. lektion: kørsel med vogntog ”bil med trailer”, i normal forekommende færdsel og på forskellige vejtyper. Her bliver der indøvet at bakke om hjørner samt bakke lige ud ca. 20 – 30 meter, typisk i et industrikvarter eller i et stille villakvarter.
Undervisningsforløbet afsluttes med en køreprøve.

 

TEORIPRØVEN:

 

Der er ingen teoriprøve til BE

 

KØREPRØVEN:

 

Afholdes normalt i Vejle, men kan afholdes i Fredericia, Middelfart eller Kolding. Køreprøven varer ca. 45 min. Den starter sammen med din kørelærer, hvor kørelæreren hjælper med afstand til traileren, derefter sammenkobles køretøjerne og kontrolleres. Inden man kommer ud at køre, stiller den prøvesagkyndige et par spørgsmål omkring påhængskøretøjet. Selve kørslen er i nærområdet med en indlagt bakning om hjørne, når man er kommet tilbage frakobles køretøjerne og parkeres ved siden af hinanden eller bagved.

 

TILMELDING:

 

Klik på “tilmelding” så køber man uddannelsen og vælger startdato.

 

Se reglerne neden for:

 

trailer_kort